Latest Posts
Uncategorized

WELCOME TO TNNVQG

TIENGNOINGUOIVIETQUOCGIA.COM: http://tiengnoinguoivietquocgia.com/ TIENGNOINGUOIVIETQUOCGIA.NET: http://www.tiengnoinguoivietquocgia.net/ TIENGNOINGUOIVIETQUOCGIA.ORG: http://www.tiengnoinguoivietquocgia.org/
Uncategorized
Uncategorized

Sau Hải Dương, Rồi Sao Nữa

  Vi Anh: Không ai tin TC ngày 16-7-14 rút giàn khoan Hải Dương ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của VN, trước kế...
Uncategorized
Uncategorized

Mỹ Khốn Khổ Vì Cộng Sản

  Vi Anh: Từ sau Chiến Tranh Lạnh, chưa bao giờ Mỹ phải khốn khổ vì CS như bây giờ. Thế lực hậu CS ở...
Uncategorized

Đúng Là Ông Tập

Vi Anh: Tin ngày 21-7-2014, lại thêm một cán bộ gộc CS của Thành phố Thiên Tân nổi danh của TC, là Võ Trường Thuận...
Uncategorized
Uncategorized

Chánh Nghĩa Tự Do Tất Thắng

  Vi Anh: Từ ngày CS cướp được chánh quyền, chưa lúc nào người Việt Quốc gia ở Bắc, ở Nam, ở Trung, ở Hải...
Uncategorized

VIỆC THI HÀNH HIỆP ĐỊNH GENÈVE

  TNNVQG.COM xin được trích một đoạn bài viết của tác giả TRẦN GIA PHỤNG sau đây để thay một lời dẫn nhập. Xin mời quý độc giả theo dõi.  ...
Uncategorized

Mỹ Ba Mặt Phản Công TC

  Vi Anh:   Ngày 16/07/2014, Tân Hoa Xã của Trung Cộng loan tin Bắc Kinh đã quyết định rút giàn khoan Hải Dương 981...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Địa Đạo Củ Chi

TQLC Tôn Thất Soạn From: VienDongDaily.Com  Ông Tôn Thất Soạn năm 1975   L.T.S: Trước năm 1975, cựu Đại Tá Tôn Thất Soạn từng là...
Uncategorized

Hồi Giáo Không Để Yên TC

  Vi Anh: Vấn đề người thiểu số Duy ngô nhĩ đấu tranh cảm tử chống Trung Cộng đã xâm chiếm, thôn tính, Hán hoá...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Mừng Hội Nhà Báo Độc Lập

  Vi Anh: Ai đã từng sống trong chế độ CS mới thấy CS “nắm” báo chí chặt chẽ, toàn diện như thế nào. CSVN...
Uncategorized
Uncategorized

“Bán Trôn Không Bán Nước”

Huỳnh Quốc Bình: www.huynhquocbinh.com LTG: Xin nói trước, bài viết này không thích hợp cho thành phần “không làm chính trị”, hoặc “không thích chuyện...
Uncategorized
Uncategorized

Văn Hóa Quốc Gia Vượt CS

  Vi Anh: Tỵ nạn, sống, viết báo ở Mỹ mười mấy năm, theo dõi thông tin nghị luận trong và ngoài luồng hằng ngày...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Tư Bản Đỏ Thi Đua Chơi Trội

  Vi Anh: Thời CS mới cướp được chánh quyền một số nước, CS biến cán bộ, đảng viên của mình vốn là những người...
Uncategorized

Ðộng lòng

  Bùi Bảo Trúc:   Gió bên Ðông động bên Tây Ðấy nói bên ấy bên đây động lòng.   Ðầu Tháng Sáu, một người...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Thầy Trò CS Lo Dân Nổi Dậy

  Vi Anh: Thầy trò Cộng sản Trung Quốc và CS Việt Nam đều cùng một mối lo, lo “quần chúng nhân dân nổi dậy”...
Uncategorized

Ăn Mừng July 4

Vi Anh: Lễ Độc lập của Hoa Kỳ nhằm ngày 4 tháng 7 mỗi năm, nên cũng có tên Ngày July 4, là một ngày...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Mỹ Đi Với VNCS: Còn Lâu

  Vi Anh: Nếu Việt Nam tưởng Trung Cộng tạo ra cuộc khủng khoảng giàn khoan là để làm phép đo Mỹ đối với những...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Chết Cho Đất Nước

Vi Anh: Tin đài phát thanh VOA, tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ, “Thứ Tư, 25/06/2014, Một người Việt ở Mỹ tự thiêu...
Uncategorized

hv8g t4d1t4d2t4d3t4d4 t4d5 t4d6 t4l
hv8g me1 me2 me3 me7 giataicuame me5 giataimequevdlvnch2 vdlvnch3 vdlvnch4 vdlvnch1 bitmieng vc8 Tội ác CS.10    Toi ac CS.12 Toi ac CS.13 Toi ac CS.14 Toi ac CS.11
hv8g t4ft4gt4ht4jt4mt4nt4k