Latest Posts
Uncategorized

WELCOME TO TNNVQG

TIENGNOINGUOIVIETQUOCGIA.COM: http://tiengnoinguoivietquocgia.com/ TIENGNOINGUOIVIETQUOCGIA.NET: http://www.tiengnoinguoivietquocgia.net/ TIENGNOINGUOIVIETQUOCGIA.ORG: http://www.tiengnoinguoivietquocgia.org/
Uncategorized
Uncategorized

Nga Ngụy Dân Chủ

  Vi Anh: Mỹ và Liên Âu đã thức tỉnh, sáng mắt ra về hành động độc tài toàn diện của TT Putin, một Trung...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

TC: Bạo Động Gia Tăng

Vi Anh: Trung Cộng đang lâm vào tình hình bạo động tôn giáo Hồi Giáo và sắc tộc Duy ngô nhĩ gia tăng theo một...
Uncategorized

Trung Cộng Làm, Nhựt Hưởng

  Vi Anh: Nếu nói làm ở trên biển Á châu Thái Bình Dương, thì TC gần đây trong thời hậu Chiến Tranh Lạnh, làm...
Uncategorized
Uncategorized

Mỹ: Tách Xa TC, Lại Gần VN

  Vi Anh: Ý hướng chung của đa số dân chúng Mỹ, Quốc Hội Mỹ, các tổ chức nghiên cứu chiến lược của Mỹ, là...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Đảng Nhà Nước TC Trùm Chăn

  Vi Anh: Tin mới nhứt Chu Vĩnh Khang, từng là uỷ viên thường trực Bộ Chánh Trị Đảng CS Trung Quốc, từng là Vua...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Đoàn Kết và Phát Triển

Lê Văn Kim:                          Một đoàn thể hay một tổ chức được thành hình là do công lao đóng góp của nhiều người,...
Uncategorized

Trung Cộng Chiếu Bí VNCS

Vi Anh: Trong tương quan tam giác Trung Cộng, Việt Nam và Mỹ về vấn đề Biển Đông, hành động TC đột ngột rút giàn...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Giá Phải Trả Cho Du Lịch TC

  Vi Anh: Du lịch là kỹ nghệ không khói, nước nào cũng muốn kiếm tiền từ du khách. Nhưng đồng tiền kiếm được từ...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Ba Cái May Cho Việt Nam

  Vi Anh: Trong cái rủi nào cũng có cái may. Không phải nói để an ủi, nhưng trong cái rủi TC ngang ngược đưa...
Uncategorized
Uncategorized

Sau Hải Dương, Rồi Sao Nữa

  Vi Anh: Không ai tin TC ngày 16-7-14 rút giàn khoan Hải Dương ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của VN, trước kế...
Uncategorized
Uncategorized

Mỹ Khốn Khổ Vì Cộng Sản

  Vi Anh: Từ sau Chiến Tranh Lạnh, chưa bao giờ Mỹ phải khốn khổ vì CS như bây giờ. Thế lực hậu CS ở...
Uncategorized

Đúng Là Ông Tập

Vi Anh: Tin ngày 21-7-2014, lại thêm một cán bộ gộc CS của Thành phố Thiên Tân nổi danh của TC, là Võ Trường Thuận...
Uncategorized
Uncategorized

Chánh Nghĩa Tự Do Tất Thắng

  Vi Anh: Từ ngày CS cướp được chánh quyền, chưa lúc nào người Việt Quốc gia ở Bắc, ở Nam, ở Trung, ở Hải...
Uncategorized

VIỆC THI HÀNH HIỆP ĐỊNH GENÈVE

  TNNVQG.COM xin được trích một đoạn bài viết của tác giả TRẦN GIA PHỤNG sau đây để thay một lời dẫn nhập. Xin mời quý độc giả theo dõi.  ...
Uncategorized

Mỹ Ba Mặt Phản Công TC

  Vi Anh:   Ngày 16/07/2014, Tân Hoa Xã của Trung Cộng loan tin Bắc Kinh đã quyết định rút giàn khoan Hải Dương 981...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Địa Đạo Củ Chi

TQLC Tôn Thất Soạn From: VienDongDaily.Com  Ông Tôn Thất Soạn năm 1975   L.T.S: Trước năm 1975, cựu Đại Tá Tôn Thất Soạn từng là...

hv8g t4d1t4d2t4d3t4d4 t4d5 t4d6 t4l
hv8g me1 me2 me3 me7 giataicuame me5 giataimequevdlvnch2 vdlvnch3 vdlvnch4 vdlvnch1 bitmieng vc8 Tội ác CS.10    Toi ac CS.12 Toi ac CS.13 Toi ac CS.14 Toi ac CS.11
hv8g t4ft4gt4ht4jt4mt4nt4k