Latest Posts
Uncategorized

WELCOME TO TNNVQG

TIENGNOINGUOIVIETQUOCGIA.COM: http://tiengnoinguoivietquocgia.com/ TIENGNOINGUOIVIETQUOCGIA.NET: http://www.tiengnoinguoivietquocgia.net/ TIENGNOINGUOIVIETQUOCGIA.ORG: http://www.tiengnoinguoivietquocgia.org/
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

TC Xâm Lăng VN Bằng Văn Hóa

Vi Anh: VNCS đã chính thức khánh thành Viện Khổng Tử. Đích thân Ông Du Chính Thanh, nhân vật đứng hàng thứ tư trong Đảng...
Uncategorized
Uncategorized

Vụ Du Chính Thanh Đến VN

  Vi Anh: Ông Du Chính Thanh là nhân vật đứng hàng thứ tư trong ban lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, và là...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Nỗi Khổ Giáng Sinh, Tết

  Vi Anh:   Ai bảo Giáng Sinh, Tết là sướng? Giáng Sinh, Tết cũng khổ lắm chớ. Nỗi khổ Giáng Sinh, Tết là mua...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Biển Đông: Mỹ Không Giảm

  Vi Anh: Cuộc bầu cử nửa nhiệm kỳ tổng thống ngày 4/11/2014 vừa xong. Đảng Cộng Hoà chiếm đa số ở lưỡng viện Quốc...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Ông Khế Cố Cứu Báo Đảng

Vi Anh: “Báo Đảng ngày nay đã hết thời, Mười người đọc báo chín người thôi”; nó đã bể quá rồi. Nên Ô. Nguyễn công...
Uncategorized

Du Lịch VN: Quá Tệ

Vi Anh:   Du lịch là một nhu cầu của cá nhân và là một kỹ nghệ làm ra tiền mà không có khói của...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Biển Đông: TC Làm Tới

  Vi Anh:   Báo Want China Times của Đài Loan ngày 02/09/2014 loan tải mấy tháng rồi TC đưa người và vật liệu ra...
Uncategorized
Uncategorized

CS Ác Sống Dai, Tại Sao?

  Vi Anh: Tin Đài VOA, tiếng nói của chánh phủ Mỹ, loan tải ngày 15.09.2014, “HRW công bố phúc trình đầu tiên về nạn...
Uncategorized

Việt Cộng Ắt Đi Với TC

  Vi Anh: Thông tấn xã Trung Cộng loan tải Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư đảng Cộng...
Uncategorized
Uncategorized