Latest Posts
Uncategorized

WELCOME TO TNNVQG

TIENGNOINGUOIVIETQUOCGIA.COM: http://tiengnoinguoivietquocgia.com/ TIENGNOINGUOIVIETQUOCGIA.NET: http://www.tiengnoinguoivietquocgia.net/ TIENGNOINGUOIVIETQUOCGIA.ORG: http://www.tiengnoinguoivietquocgia.org/
Uncategorized

TC Thất Bại Tuyên Truyền

  Vi Anh: Trong chiến lược giành giựt, lấn chiếm biển đảo của các nước Á châu Thái bình dương, TC tưởng cả vú có...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Obama Lại Định Cải Tổ Di Trú

  Vi Anh:   Thời sự nóng hổi về kỳ thị chủng tộc mới đây ở Mỹ. Tại Thành phố Ferguson, tiểu bang Missouri, thiếu...
Uncategorized

Mỹ Úc Nhựt Ấn: Chống TC

  Vi Anh: Thời sự mới đây ở Á châu Thái bình dương đáng chú ý, là Mỹ ủng hộ thành lập một liên minh...
Uncategorized

Ferguson: Kỳ Thị Chủng Tộc

Vi Anh: Kỳ thị chủng tộc là vết thương còn rỉ máu của xã hội Mỹ. Hoa kỳ, lịch sử đã mấy trăm năm, dân...
Uncategorized
Uncategorized

Mỹ Nhử CSVN: Được Không

Vi Anh: Ca dao, túi khôn muôn đời của hàng trăm triệu người dân Việt có câu: “Chim tham ăn sa vào vòng lưới, Cá...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Tham Nhũng Trong Chế Độ CS

Vi Anh: Tham nhũng chế độ nào cũng có ít nhiều thôi vì cha sanh mẹ đẻ của tham nhũng là lợi dụng, lạm dụng,...
Uncategorized

QUYÊN DI: TRÍ THỨC THÂN CỘNG ?

Lê Duy San:                 Trong những ngày vừa qua, một nhân vật bình thường bỗng dưng trở nên nổi tiếng trên các diễn đàn...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Biển Đông: Mỹ Nói, TC Làm

Vi Anh: Vấn đề Biển Đông đến bây giờ có thể coi là một trường thiên tiểu thuyết, Mỹ cứ nói còn TC cứ làm,...
Uncategorized
Uncategorized

Nga Ngụy Dân Chủ

  Vi Anh: Mỹ và Liên Âu đã thức tỉnh, sáng mắt ra về hành động độc tài toàn diện của TT Putin, một Trung...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

TC: Bạo Động Gia Tăng

Vi Anh: Trung Cộng đang lâm vào tình hình bạo động tôn giáo Hồi Giáo và sắc tộc Duy ngô nhĩ gia tăng theo một...
Uncategorized

Trung Cộng Làm, Nhựt Hưởng

  Vi Anh: Nếu nói làm ở trên biển Á châu Thái Bình Dương, thì TC gần đây trong thời hậu Chiến Tranh Lạnh, làm...
Uncategorized
Uncategorized

Mỹ: Tách Xa TC, Lại Gần VN

  Vi Anh: Ý hướng chung của đa số dân chúng Mỹ, Quốc Hội Mỹ, các tổ chức nghiên cứu chiến lược của Mỹ, là...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Đảng Nhà Nước TC Trùm Chăn

  Vi Anh: Tin mới nhứt Chu Vĩnh Khang, từng là uỷ viên thường trực Bộ Chánh Trị Đảng CS Trung Quốc, từng là Vua...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Đoàn Kết và Phát Triển

Lê Văn Kim:                          Một đoàn thể hay một tổ chức được thành hình là do công lao đóng góp của nhiều người,...
Uncategorized

Trung Cộng Chiếu Bí VNCS

Vi Anh: Trong tương quan tam giác Trung Cộng, Việt Nam và Mỹ về vấn đề Biển Đông, hành động TC đột ngột rút giàn...
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized

Giá Phải Trả Cho Du Lịch TC

  Vi Anh: Du lịch là kỹ nghệ không khói, nước nào cũng muốn kiếm tiền từ du khách. Nhưng đồng tiền kiếm được từ...
Uncategorized

hv8g t4d1t4d2t4d3t4d4 t4d5 t4d6 t4l
hv8g me1 me2 me3 me7 giataicuame me5 giataimequevdlvnch2 vdlvnch3 vdlvnch4 vdlvnch1 bitmieng vc8 Tội ác CS.10    Toi ac CS.12 Toi ac CS.13 Toi ac CS.14 Toi ac CS.11
hv8g t4ft4gt4ht4jt4mt4nt4k